• مدت زمان: ۲ ساعت و نیم تاریخ: ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸


همایش بزرگ گروه آموزشی ماز

همایش بزرگ گروه آموزشی ماز به محوریت کنکور و مباحث پیرامون
سخنران ها: دکتر پوریا خیراندیش - دکتر فرزام فرهمندنیا - دکتر آرش مبین خیابانی - آقای ابراهیم نجفی فر

جزئیات بیشتر

شماره پشتیبان