• مدت زمان: نیم ساعت تاریخ: هر دو هفته یک بار، جمعه ها - اولین قسمت 2 اسفند 98

کنکور از نگاه پزشکی

در سری برنامه های دنباله دار کنکور از نگاه پزشکی، محققین و ارائه دهندگان ما، ابتدا سعی بر آشنا کردن شما با عوامل زمینه ساز بیماری های جسمی و روحی مرتبط با درس خواندن و کنکور خواهند داشت و سپس برای هر یک از این عوامل اقدام به تعریف و پیاده سازی یک سبک مناسب زندگی و تعدیل و اصلاح شیوه مطالعه، تغذیه، استراحت و خواب شما خواهند کرد.

جزئیات بیشتر

شماره پشتیبان